Tanıtım


 

Yabancı dil olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Osmanlıca, Rusça, İspanyolca Kursları

DEDAM, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dil araştırmaları ve dil öğretimi yapmak amacıyla kurduğu bir dil eğitim uygulama ve araştırma merkezidir. DEDAM, öncelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçe üzerine araştırmalar yapmayı hedef olarak belirlemiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil eğitimi, uygulama ve araştırma merkezi olan DEDAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle Türkçenin bunun yanında diğer yabancı dillerin de öğretilmesine hizmet etmektedir.

DEDAM, Türkiye’nin hem Türkçenin öğretimi ve diğer yabancı dillerin öğretiminde hem de modern dil araştırmalarında uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda, dil kursları düzenlenmekte ve dilbilim ve dil öğretimi gibi alanlarda projeler yapılmaktadır.

 

Kuruluş

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil araştırma, uygulama ve eğitim merkezidir. 20.04.2006 tarihli ve 26145 sayılı kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla resmen kurulmuştur ve 03.09.2008’de faaliyete geçmiştir. 20.04.2012 tarihli ve 28359 sayılı resmi gazete ile yönetmeliği değişmiştir. DEDAM yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Merkez Müdürünün atanmasını takiben, merkez yönetmelik hükümleri doğrultusunda, müdür yardımcıları atanmış, müdür ile müdür yardımcısının da dahil olduğu ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu,  ayrıca yönetim kurulu dışında bir danışma kurulu oluşturulmuştur.  Farklı bilgi ve görüş alışverişi içinde bulunabilmek için yönetim kurulu ve danışma kurulu farklı alanlardan öğretim elemanlarından oluşmaktadır.


 

Amaç ve faaliyet alanları

 • Yabancı dil olarak Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretimini yapmak,
 • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak,
 • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, broşür gibi yayınlar yapmak,
 • Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek,
 • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamak,
 • Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamak ve yayınlamak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe, Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek,
 • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle ortak çalışmalar ve öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak,
 • Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve yaptıkları uygulamaları belgelendirmek,
 • Kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda dil sınavları yapmak ve sınav sonuçlarını belgelendirmek,
 • Bilimsel ve resmi çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

Kurslar Hakkında

Yabancı dil olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Yunanca, İspanyolca, Rusça ve Osmanlıca için yıl içinde birçok defa farklı düzeylere yönelik programlar hazırlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak diğer dillerde de programlar uygulanabilir.

DEDAM’da öğrenciler için kültürlerarası iletişimi destekleyen dinleme, okuma, konuşma ve yazma olarak dört temel dil becerisini geliştiren ders programı uygulanır.

Kurslara katılan tüm öğrenciler kursa katıldıklarını belgeleyebilirler. Genel dil kurslarında, öğrencilere başarılıyla tamamladıkları düzeylere yönelik sertifika verilmektedir. DEDAM sertifikası YÖK ve DEÜ bağlantılı üniversiteler (Avrupa) tarafından tanınmaktadır.

Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi “Kurslar” başlığı altında yer almaktadır.


Sınavlar Hakkında

DEDAM’da düzey belirleme ve sertifika sınavları yapılabilmektedir.

Sertifika sınavları kursa devam eden öğrencilere kur sonunda uygulanabildiği gibi sertifikaya ihtiyacı olanlara da yapılabilmektedir. Sertifika, DEDAM Müdürü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından onaylanır. Sertifika sınavdan en az 15 gün sonra teslim edilebilir.

Düzey belirleme sınavları da DEDAM’da kurslara katılacak olan ve düzeyinin belirlenmesini isteyenlere yapılır. Sınav sonunda öğrenciye DEDAM Müdürü onaylı belge verilir.

Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgi “Sınavlar” başlığı altında da yer almaktadır.


DEDAM Afişini indirmek için tıklayınız.