Sınavlar


Sertifika Sınavı

Öğrendikleri yabancı dile ait, dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin düzeyini belgelendirmek isteyenlere yapılan sınavdır. Sınavın sonucuna bağlı olarak Avrupa Dil Gelişim Dosyayı ölçütlerine göre belirlenen A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinden birinde olduğunu gösteren sertifika verilir.  Sınav dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 5 bölümden oluşur. Sınava giren öğrenciler, sınavda yer alan 5 bölümü de yapmak zorundadır. Sınav Kurulu tarafından değerlendirilen sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere verilecek sertifika, DEDAM Müdürü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanır.

DEDAM’dan alınan sertifika DEDAM için 6 ay geçerlidir. Kursa 6 aydan fazla ara verenler kursa devam edebilmek için yeniden düzey belirleme sınavına alınırlar. Diğer kurumlar için sertifikanın geçerlilik süresi kurumların kendi belirledikleri ölçütlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Sertifika sınavı, DEDAM’da kursa devam eden öğrenciler için her kurun sonunda yapılmaktadır. Kursa katılmadan sadece sertifika sınavına girmek isteyenler için yıl içinde birkaç kez sınav tarihi belirlenir. Sınav dönemlerini kaçıran öğrenciler için randevu sistemi ile sınav yapılabilmektedir. Özel tarihli sınavlar DEDAM Yönetiminin inisiyatifinde olduğundan tarih ve saat yönetim tarafından belirlenir.

Düzey Belirleme Sınavı

Düzey belirleme sınavı DEDAM’da dil kurslarına başlayacak olan öğrenciler için ya da düzeyini gösteren bir belge isteyenler için yapılır. Düzey belirleme sınavı, DEDAM’da kurs başlangıç tarihinden bir gün önce ya da başlangıç tarihinde yapılabilir. Kursa katılmayacak ancak düzeyini belirlemek isteyenler için yıl içinde birkaç kez sınav tarihi belirlenir. Sınav dönemlerini kaçıran öğrenciler için randevu sistemi ile sınav yapılabilmektedir. Özel tarihli sınavlar DEDAM Yönetiminin inisiyatifinde olduğundan tarih ve saat yönetim tarafından belirlenir.

Sınav Kurulu tarafından değerlendirilen sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere verilecek belge, DEDAM Müdürü tarafından imzalanır.

 

Örnek Sınavlar çok yakında eklenecektir.