21Kasım2017

www.e-dil.net

Altı ayda bir yayınlanan hakemli çevirimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisidir.

E-dil temelde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmalar ve çeviri çalışmalarının paylaşımı amacıyla yayınlanmaktadır. Ayrıca yabancı dil öğretimi yöntem ve teknikleri, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dilsel becerilerin gelişimi, dilbilgisi öğretimi ve materyal geliştirme çalışmalarına öncelik verilir.

Bunların yanı sıra, E-dil’de;
 

Genel Dilbilim   Anlambilim   Dil ve Dillerin Edinimi  
Sesbilim / Ses Bilgisi   Edimbilim   Dillerin ve Kültürlerin Öğretimi  
Metindilbilim   Sinirdilbilim   Söylem Çözümlemesi  
Biçimbilim   Ruhdilbilim   Göstergebilim  
Tarihsel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Dilbilim   Toplumdilbilim   Çeviri ve Çeviribilim  
Sözdizim   Uygulamalı Dilbilim   Sözbilim (Retorik)  
Bütünce(Derlem) Çalışmaları   Dilsel Tipolojisi   Dilsel Düşünceler Tarihi  
Dillerin Otomatik Çevrilmesi   Sözcükbilim ve Sözlükçülük   Dil Tipolojisi  


alanlarında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.